r-sol@wp.pl 502 274 824

Elektrownie słoneczne (inaczej fotowoltaika) służą nam do pozyskiwania darmowej energii elektrycznej ze słońca.

Przekształcanie promieniowania słonecznego na prąd elektryczny (konwersja) następuje w panelach fotowoltaicznych.

Nasze Usługi

Fotowoltaika

Jest to najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej polegająca na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny

Kolektory

Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być glikol, woda lub gaz.

Pompy

Maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

Klimatyzacja

Proces przetwarzania powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza.

Kotły

Urządzenie do spalania paliw stałych, gazowych, olejowych w celu podgrzania nośnika ciepła cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania.

Galeria